Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

Δελτίο Τύπου
Η Περιφέρεια Αττικής με την υπ αριθ. 29352/18616/2009 προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας , προκηρύσσει για τον Δήμο μας τις εξής θέσεις.

Α. Κατηγορία ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις 1

Β. Κατηγορία ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις 3

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 5η Οκτωβρίου 2009 εως την 26 Οκτωβρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, τηλ.: 2297 320034.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Ι. Κουκούλης