Ο δήμος Αίγινας για τον καθαρισμό των φρεατίων, των ρεμάτων και τις εκβολές χειμάρρων.


Δήμος Αίγινας.
Ο Δήμος Αίγινας, με την τεχνική υπηρεσία του και την συμμετοχή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής( Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) έγκαιρα προγραμμάτισε τον καθαρισμό των φρεατίων για τα όμβρια ύδατα. Επίσης με την εποπτεία του Αντιδημάρχου πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιακών υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσιας καθαρίστηκαν έγκαιρα όλα τα ρέματα και οι εκβολές τους από εντεταλμένο συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής με πρωτοβουλία της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Ζορμπάς