Δήμος Αίγινας. Τηλεφωνική υποστήριξη σε ασθενείς με άνοια και στους φροντιστές τους, από τον ΙΣΑ και την Π. Αττικής.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Σας γνωρίζουμε ότι, από Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 το τετραψήφιο τηλεφωνικό κέντρο 1110 θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε ασθενείς με άνοια, στους συγγενείς και στους φροντιστές τους. Είναι μία νέα υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, που παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρία Altzheimer Αθηνών.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας, τηλέφωνο 22973 20054, κα Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμαρχος,
Ιωάννης Π. Ζορμπάς