Επιχορήγηση Δήμου Αίγινας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ο Δήμος Αίγινας μετά από αίτηση εντάχθηκε στην ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το συνολικό ποσό που δικαιούται ο Δήμος μας ανέρχεται στα 458.473,75€.
Στην εν λόγω ένταξη εγκρίθηκαν 167 Δήμοι και 13 Περιφέρειες της επικράτειας. Την αίτηση και την κατάρτιση φακέλου επιμελήθηκε η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κυρία Ζωή Μαρμαρινού.


Με εκτίμηση


Ο Δήμαρχος Αίγινας
Γιάννης Π. Ζορμπάς