Ιατρεία ΙΚΑ Αίγινας.

Δελτίο Τύπου
Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ ,  με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας να ταλαιπωρείται  στα τοπικά ιατρεία αναμένοντας για πολύ ώρα για εξέταση ή συνταγογράφηση φαρμάκων.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ιατροί και το λοιπό προσωπικό, το πρόβλημα που οφείλεται κυρίως στις ελλείψεις στελέχωσης, είναι ιδιαίτερα οξύ.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της προσπάθειας αντιμετώπισης του προβλήματος , ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Παναγιώτης Κουκούλης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ κ.  Στυλιανό Κοττάκη  επισκέφθηκαν σήμερα 27/11/09 τα τοπικά ιατρεία ΙΚΑ όπου συναvτήθηκαν με τον Ιατρό κ. Μαυροθαλασσίτη ο οποίος τους ενημέρωσε για τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της έλλειψης ιατρικού και γραμματειακού προσωπικού. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καθημερινά ο αριθμός των ατόμων που  εξυπηρετούνται είναι 50-60  ή και παραπάνω με φυσικό αποτέλεσμα την πολύωρη αναμονή.

Επίσης ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τούς ασφαλισμένους ΙΚΑ που ευρίσκοντο εκείνη την ώρα στα Ιατρεία και να ακούσει τις απόψεις τους  για το θέμα της καλύτερης εξυπηρέτησης τους.

Ο Δήμος Αίγινας θα συνεχίσει και θα ενδυναμώσει τις προσπάθειές του για την βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ με άμεσες παρεμβάσεις στις σχετικές Κεντρικές Υπηρεσίες ΙΚΑ και το αρμόδιο Υπουργείο.