Δήμος Αίγινας. Ψεκασμοί για τα κουνούπια σε Μαραθώνα και Βαγία.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Σας  γνωρίζουμε  ότι,  την  Τετάρτη  10-6-2020,  πραγματοποιήθηκε  επαναληπτικός  ψεκασμός (έκτος),  για  την  καταπολέμηση  των  κουνουπιών  στην  εκβολή  του  Βιρού  στον  Μαραθώνα  και  στη  λίμνη  της  Βαγίας  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  καταπολέμησης  κουνουπιών  για  το  έτος  2020,   από  την  Δ/νση  Δημόσιας  Υγείας,    Υγειονομικού  Ελέγχου  &  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιά  και  Νήσων,  της  Περιφέρειας  Αττικής  κατόπιν των  ενεργειών  του  Δήμου  μας  και   θα  ακολουθήσουν  και  άλλοι  ψεκασμοί,  για  τους  οποίους  θα  σας  ενημερώνουμε  όταν  πραγματοποιούνται.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας, τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα,  Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.