Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους του προγράμματος "Προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για την περίοδο 2020 – 2021.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχετε λάβει Αξία Τοποθέτησης (Voucher) ως ωφελούμενες/οι του "Προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για την περίοδο 2020 – 2021 να επικοινωνήσετε άμεσα με την Προϊσταμένη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού κα Σοφία Χατζίνα στο τηλέφωνο 22973 20054.