Πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης από το Δήμο της Αίγινας.

Δήμος Αίγινας - Ανακοίνωση
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. 15971/2009 ανακοίνωσή του,  ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ μηνών, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

Δύο    -2- θέσεις ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

Οκτώ  -8- θέσεις ΔΕ1 Διοικητικού

Τρεις  - 3- θέσειςΥΕ16 εργατών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε: από την 14-12-2009 έως και την 23-12-2009.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας [αρμόδια υπάλληλος κυρία Στάθη τηλ. 22973 20034].

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παναγιώτης  Ι. Κουκούλης