Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε στις 30 Νοεμβρίου 2009 την απόφαση αρ. 264/2000, με την οποία ρυθμίζονται παλαιές οφειλές των πολιτών προς το Δήμο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, που υλοποιεί τις προβλέψεις του Ν. 3801/2009 παρ. 2 του άρθρου 63, οι ρυθμίσεις αφορούν παλαιές οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, όπως:
  • Τέλη ύδρευσης
  • Τέλη παρεπιδημούντων και τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κλπ.
  • Δημοτικά τέλη και ΤΑΠ
  • Τέλη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
  • Πρόστιμα ΚΟΚ
  • Διάφορες άλλες οφειλές
Με τη ρύθμιση αυτή, που αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2009, προβλέπονται:
  • Διαγραφή των προσαυξήσεων
  • Δυνατότητα εξώφλησης με μηνιαίες δόσεις για οφειλές πάνω από €150
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτή η ρύθμιση: Πρέπει ο οφειλέτης να προσέλθει στα ταμεία του Δήμου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010.

Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους πολίτες και γι’ αυτό καλούνται όλοι οι οφειλέτες να προσέλθουν εγκαίρως στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Ι. Κουκούλης