Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια (13ος, 14ος και 15ος) από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας γνωρίζουμε ότι, την Τετάρτη 16-9-2020, την Τρίτη 29-9-2020 και την Παρασκευή 9-10-2020 πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί (δέκατος τρίτος, δέκατος τέταρτος & δέκατος πέμπτος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Π. Ε. Πειραιά και Νήσων, κατόπιν ενεργειών του Δήμου μας και εφόσον ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, θα σας ενημερώσουμε όταν πραγματοποιηθούν.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.
Ο δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς