Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο ΔΙΕΚ Αίγινας.

Δήμος Αίγινας.  Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο ΔΙΕΚ Αίγινας.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΔΙΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2020_ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΚ_ΜΕ ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΔΙΕΚ