Υποβολή αιτήσεων για τα Κληροδοτήματα του Δήμου Αίγινας.

Δελτίο Τύπου. Δήμος Αίγινας - Υπηρεσία Κληροδοτημάτων
Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 18-12-2009, αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστούν οι σκοποί των παρακάτω αναφερομένων Κληροδοτημάτων:

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ)

(οικονομική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα)

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

(οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, ενός ή και περισσοτέρων άπορων κοριτσιών καταγομένων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα)

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

(οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, μιας άπορης κόρης καταγόμενης από την Αίγινα)

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου μας (κ. Μ. Πιτυροπούλου. - τηλ. 2297320013) από την Πέμπτη 7-1-2010 μέχρι και την Δευτέρα 18-1-2010.

Από την Υπηρεσία Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας.