Σε δύο νέες Πράξεις του Προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ" εντάχθηκε ο Δήμος Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Σε δύο νέες Πράξεις του Προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ" εντάχθηκε ο Δήμος Αίγινας συνολικού ποσού χρηματοδότησης 65.200,00€.
Η πρώτη Πράξη ένταξης αφορά την Πρόσκληση ΙΧ "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αίγινας" με ποσό χρηματοδότησης 37.200,00€ και η δεύτερη την Πρόσκληση V "Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών και εξοπλισμού αυτών, για την αναβάθμιση στάσεων του Δήμου Αίγινας" με ποσό χρηματοδότησης 28.000,00€.