Το γραφείο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Αίγινας δεν θα λειτουργήσει 29 - 31 Μαρτίου.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Το γραφείο ΤΑΠ του Δήμου μας δεν θα λειτουργήσει το διάστημα 29 - 31 Μαρτίου 2021, λόγω αναγκαίας παραμετροποίησης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων πάνω στην εφαρμογή ΤΑΠ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.