Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη εφαρμογή σε Μαραθώνα και Βαγία.

Σας γνωρίζουμε ότι, ξεκίνησε η εφαρμογή ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2021, με πρώτη εφαρμογή την Πέμπτη 22-3-2021, την δεύτερη εφαρμογή την Τετάρτη 7-4-2021 και την τρίτη εφαρμογή την Παρασκευή 23-4-2021 στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας, τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.
Ο δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς