Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαοκτώ ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αίγινας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας εδώ.

screenshot.1833.png