Δήμος Αίγινας. Ενημέρωση για τους ψεκασμούς για τα κουνούπια, από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας, για τις εφαρμογές 7η έως 9η.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας  γνωρίζουμε  ότι,  συνεχίζεται  η  εφαρμογή  ψεκασμών  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  καταπολέμησης  κουνουπιών  για  το  έτος  2021,  με  έκτη εφαρμογή  την  Τρίτη  8-6-2021,  την  έβδομη  εφαρμογή  την  Τετάρτη  23-6-2021,  την  όγδοη  εφαρμογή  την  Τρίτη  6-7-2021  και  την  ένατη  εφαρμογή  την  Δευτέρα  19-7-2021   στην  εκβολή  του  Βιρού  στον  Μαραθώνα  και  στη  λίμνη  της  Βαγίας, από  την  Δ/νση  Υγειονομικού  Ελέγχου  &  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πειραιά  και  Νήσων,  της  Περιφέρειας  Αττικής  κατόπιν των  ενεργειών  του  Δήμου  μας  και   θα  ακολουθήσουν  και  άλλοι  ψεκασμοί,  για  τους  οποίους  θα  σας  ενημερώνουμε  όταν  πραγματοποιούνται.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας, τηλέφωνο 22973 20054, κυρία Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.