Συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων Δήμου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας - Πρόσκληση
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 17 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

2.    Έγκριση δαπάνης ποσού € 64,26 για τη δημοσίευση Δελτίου Τύπου για εκτελέσεις σκοπών Κληροδοτημάτων

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ)

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

2.    Έγκριση δαπάνης € 35,00 για προμήθεια λουλουδιών για τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών του Δήμου

3.    Έγκριση δαπάνης € 273,65 για προμήθεια δίσκου μνημοσύνου, γλυκών κλπ, για τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου των Ευεργετών του Δήμου

4.    Έγκριση δαπάνης € 230,00 για προμήθεια τριάντα (30) τεμαχίων μπλοκ διπλοτύπων που θα χρησιμοποιηθούν ως Χρηματικά Εντάλματα Κληροδοτημάτων

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ

1.    Έγκριση δαπάνης € 59,50 για την προμήθεια δέκα (10) τεμαχίων μπλοκ διπλοτύπων που θα χρησιμοποιηθούν ως Γραμμάτια Είσπραξης Κληροδοτημάτων

2.    Έγκριση δαπάνης ποσού € 246,34 για τη δημοσίευση των υπ’ αρ. 1/13-1-2010 και 6/28-1-2010 Περιλήψεων Διακήρυξης επαναληπτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτου του Κληροδοτήματος (διαμέρισμα 1ου ορόφου εμβαδού 51 τμ), που βρίσκεται στην οδό Δελβίνου 22-24 Κυψέλη, στην Αθήνα

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ


1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΛΗΣ ΝΤΡΕ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2009

ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΡΕΚΛΕΙΤΗ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης οικονομικού έτους 2009

ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης οικονομικού έτους 2009

ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης οικονομικού έτους 2009

ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ Γ. & Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΗ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης οικονομικού έτους 2009

ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης οικονομικού έτους 2009

ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

1.    Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού του Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης οικονομικού έτους 2009


Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Παναγιώτης Ι. Κουκούλης