Ευχαριστήριο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χλόης προς τον κ. Γιώργο Σκαλτσιώτη.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γεώργιο Σκαλτσιώτη, που και φέτος προσέφερε στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό μας είδη φαρμακείου.

Η Προϊσταμένη και το προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Χλόης