Δήμος Αίγινας. Δήλωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Οκτωβρίου 2021 είναι ενεργή για δεύτερη φορά η ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών https://tetragonika.govapp.gr
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλούμε όλους όσοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στις απαραίτητες διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων ακινήτων – οικοπέδων να το πράξουν προς αποφυγή επιβολής προστίμων στην περίπτωση μεταβίβασης των ακινήτων ιδιοκτησίας τους.