Θερμαινόμενος χώρος του Δήμου Αίγινας, για την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ενημερώνουμε ότι το κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Οινώνης 3 θα είναι διαθέσιμο στους πολίτες ως θερμαινόμενος χώρος αύριο Τρίτη 25 Ιανουαρίου, καθώς και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 από τις 8:00 έως τις 20:00.