Ανακοίνωση του βρεφονηπιακού σταθμού του Κοντού, σχετικά με τα vouchers.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Παρακαλούνται όσοι γονείς διαθέτουν Αξία Τοποθέτησης (VOUCHER) στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για παιδιά ηλικίας 2,5 – 4 ετών και επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Κοντού να επικοινωνήσουν με την κα Σοφία Χατζίνα στο τηλέφωνο 22973 20054.