Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Καλούνται ο ιδιοκτήτες οικοπέδων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, όπως είναι υποχρεωμένοι, από τα χόρτα και τα άχρηστα αντικείμενα, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων και τρωκτικών και προκαλούν οχληρές και ανθυγιεινές καταστάσεις σε βάρος των περιοίκων και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα καθώς και σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι να τους διατηρούν καθαρούς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων βάσει του νόμου 3852/2010, ο Δήμος θα προβεί στον καθαρισμό των χώρων αυτών, χρεώνεται εις βάρος των υπόχρεων, η σχετική δαπάνη του Δήμου για τον καθαρισμό, τους επιβάλλεται πρόστιμο (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Μετά και από τα τραγικά γεγονότα που έχουν πλήξει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια, κάνουμε έκκληση σε όλους τους υπόχρεους να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού των οικοπέδων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας και για την εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Ο δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς