Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από το Δήμο Αίγινας.

Δήμος Αίγινας - Δελτίο Τύπου
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. 831/2010 ανακοίνωσή του, ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, χρονικής διάρκειας οκτώ -8- μηνών και για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • Τρεις -3- οδηγοί απορριμματοφόρων-φορτηγών.
  • Είκοσι -20- εργάτες καθαριότητας.
  • Τρεις -3- εργάτες ύδρευσης.
  • Ένας -1- καταμετρητής ενδείξεων υδρομέτρων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 8-3-2010 έως και την 17-3-2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας και την αρμόδια υπάλληλο κυρία Στάθη στο τηλέφωνο  22973 20034.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Ι. Κουκούλης