Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας ζητά διευθυντή.

ΚΕΔΑ - Ανακοίνωση
Ζητείται  έμπειρο στέλεχος με ικανότητα διοίκησης  για να αναλάβει την Διεύθυνση  της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου Αίγινας. Ο υποψήφιος  θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας να έχει 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώση των διαδικασιών των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ & ΕΣΠΑ), εμπειρία στην κατάρτιση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, γνώση εφαρμογών Η/Υ (WORD, EXCELL, ACCESS, POWER POINT κ.λπ.), καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επιπλέον προσόντα όπως: η επικοινωνιακή ικανότητα, η  ενεργητικότητα, η γνώση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εξοικείωση με θέματα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής, καθώς και η εντοπιότητα και γνώση μιας δεύτερης κοινοτικής γλώσσας εκτός των ελληνικών.

Τα καθήκοντα  της θέσεις προβλέπουν την διεύθυνση των εργασιών της επιχείρησης, την κατάρτιση προτάσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, και την υλοποίηση του Διετούς Σχεδίου Δράσης της Επιχείρησης.

Αναλυτική προκήρυξη της θέσης μαζί με το καταστατικό της Επιχείρησης  όπου περιγράφονται οι σκοποί της, μπορούν να ζητήσουν οι υποψήφιοι από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας  Χρ. Λαδά 1 (Δημαρχείο Αίγινας) τηλ.: 22973-20021

Οι αιτήσεις μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό θα πρέπει να υποβληθούν στην ίδια διεύθυνση, (υπόψη Προέδρου της ΚΕΔΑ) από12-3 μέχρι την 1-4-2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ