Σχολή Γονέων από το Δήμο Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ο Δήμος Αίγινας, σε συνεργασία με τη Νομαρχία Πειραιά και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέτει σε λειτουργία
"Σχολή Γονέων". Σκοπός του έργου της "Σχολής Γονέων" είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς , σε γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες και εκπαιδευτικούς.

Στα πλαίσια της "Σχολής Γονέων" του Δήμου Αίγινας θα αναπτυχθούν τα προγράμματα "Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια" και "Παιδί και νέες τεχνολογίες". Το καθένα θα διαρκέσει 25 ώρες και η συμμετοχή σε αυτά είναι δωρεάν. Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί επιστήμονες στην εκπαίδευση ενηλίκων και η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ( θεωρητικό μέρος, συζήτηση-
ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις).

Προκειμένου να συμμετάσχετε, καλείστε να υποβάλετε αίτηση στο Δήμο Αίγινας, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Πούντου Ιωάννη, μέχρι τις 30 Απριλίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ: 22973 20014.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png