Δήμος Αίγινας. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. 5161/2010 ανακοίνωσή του, ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών και για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • Δύο -2- οδηγοί απορριμματοφόρων-φορτηγών.
  • Δύο -2- χειριστές μηχανημάτων έργων.
  • Πέντε -5- εργάτες καθαριότητας.
  • Ένας -1- εργάτης ύδρευσης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 21-5-2010 έως και την 31-5-2010.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, αρμόδια υπάλληλος κυρία Στάθη τηλ. 22973 20034.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Ι. Κουκούλης