Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τον καθαρισμό των οικοπέδων και την υποβολή δήλωσης στο Μητρώο. Η ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας.

dasiki-prostasia-apopsilosi.jpg

Μετά τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, που αφορά στην πρόληψη πυρκαγιών και στη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών,  οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και χρήστες οικοπέδων, θα πρέπει να προβαίνουν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας, δηλαδή τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Μάλιστα, για την ορθή τήρηση του Μητρώου καθιερώνεται η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, και ανατίθεται στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην Ελληνική Αστυνομία, από κοινού ή μεμονωμένα, να διενεργούν ελέγχους.

Για το ζήτημα αυτό, ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και χρήστες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός ορίων Δήμου Αίγινας ότι υποχρεούνται:

1. Μέχρι την 30η Απριλίου 2024, να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων και των λοιπών ακαλύπτων χώρων τους [υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε επαφή με κτίσμα, απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και κλαδιά) που βρίσκεται στο έδαφος, καθαρισμός της κόμης των δένδρων, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ώστε να μην καλύπτουν όλο το έδαφος, αλλά και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων] καθώς και να συντηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς κατά την αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 2024.

2. Μέχρι την 30η Απριλίου 2024, να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, στο οποίο να δηλώσουν τις εργασίες που πραγματοποίησαν για τον καθαρισμό των οικοπέδων.
Ο Δήμος Αίγινας, μετά το πέρας της προθεσμίας της υποβολής των Υπευθύνων Δηλώσεων, θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των Υπευθύνων Δηλώσεων περί καθαρισμού των οικοπέδων. Σε κάθε περίπτωση, θα προβαίνει σε έλεγχο, κατόπιν καταγγελίας.

Στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τότε:

1. Θα τεκμαίρεται η συναίνεσή τους για τον καθαρισμό των ακινήτων από τον Δήμο Αίγινας.

2. Ο Δήμος, σε περίπτωση που βρεθεί ακαθάριστο οικόπεδο, θα επιβάλλει πρόστιμο 50 λεπτών για κάθε τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200€. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά την παρέλευση 10ημέρου από την επιβολή του προστίμου, επιμένει να μην συμμορφώνεται στην υποχρέωση καθαρισμού του ακινήτου, ο Δήμος θα προβαίνει σε καθαρισμό του ακινήτου και θα χρεώνει την δαπάνη καθαρισμού καθώς και την δαπάνη απομάκρυνσης των υλικών στους υπόχρεους.

3. Θα επιβάλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Στους ιδιοκτήτες που έχουν μεν υποβάλει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Υπεύθυνη Δήλωση πλην, όμως, αυτή είναι ψευδής τότε η πράξη αυτή θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών καθώς και με χρηματική ποινή.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος βεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιτρέπεται ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο Δήμο, προς τον σκοπό άμεσης άρσης του κινδύνου.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας κας Σοφίας Χατζίνα στο τηλέφωνο 22973 20054.

Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας που εκδόθηκε σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png