Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι". Από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας.

Ανακοίνωση Κ.Ε.Δ.Α.
Ξεκίνησε  το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Δ.Α.) του Δήμου Αίγινας το οποίο επιδιώκει την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών, καθώς και μη ηλικιωμένα (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Στόχος  είναι η παραμονή των ωφελουμένων  στο οικείο φυσικό και κοινωνικό  τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Το πρόγραμμα μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει: Ατομική κοινωνική στήριξη, κοινωνική στήριξη της οικογενείας, διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και βοήθεια στην διεκπεραίωση, νοσηλευτική φροντίδα, ατομική – προσωπική καθημερινή φροντίδα, οικιακή καθαριότητα κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 15516 κ. Ευγενία Πάνου.Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει και διατίθενται στο Δημαρχείο Αίγινας Χρ. Λαδά 1 Αίγινα, στο ισόγειο (Γραφείο Δημότη).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι  την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010.