Ελαιοκομικό Μητρώο περιόδου 2007 - 2008

Η Υπηρεσία Γεωργίας της Νομαρχίας Πειραιά, δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις παλαιών αιτημάτων για όσους επιθυμούν να εγγραφούν στο Ελαιοκομικό Μητρώο έως και την 31η Ιανουαρίου 2008. Πληροφορίες: Δημοσθένους 13 Πειραιάς, τηλ.: 2104177035 και fax: 210412614.