Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τον τίτλο: "Τυποποίηση και προώθηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων". Το πρόγραμμα που είναι διάρκειας 400 ωρών, θα το παρακολουθήσουν 24 άτομα, τα οποία πρέπει να είναι άνεργοι και απόφοιτοι Λυκείου - Ι.Ε.Κ. Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κυρία Τσόκα Δώρα στο τηλ.: 6946177342 ή στο Κ.Ε.Π. Αίγινας από 09.00 - 12.00, στο οποίο θα βρίσκεται καθημερινά.