Δελτίο Τύπου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων πλωτών στο λιμάνι της Πέρδικας.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πληροφορεί τους κατοίκους και  τους επισκέπτες της Πέρδικας, ότι  αρχίζει η εγκατάσταση των  νέων σύγχρονων πλωτών προβλητών  στο λιμάνι και ζητούμε την  κατανόηση όλων για την όποια  πιθανή αναστάτωση. Το έργο θα ξεκινήσει  τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και –εάν δεν υπάρξουν καιρικά φαινόμενα  που να δυσχεραίνουν τον εργολήπτη- θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό  διάστημα.

Συγκεκριμένα πρόκειται  να αντικατασταθούν οι παλιές πλωτές προβλήτες από δύο νέες, συνολικού μήκους 80 μέτρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 167.000€ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του έργου μετακινήθηκε χρονικά για μετά το καλοκαίρι διότι καθυστερούσε αδικαιολόγητα από την κεντρική διοίκηση να δοθεί ο κωδικός δημοπράτησής του, κάτι που έγινε στα τέλη Ιουλίου. Στη συνέχεια, κατόπιν των γρήγορων διαδικασιών που κίνησε το Δ.Λ.Τ.Α. ολοκληρώθηκε το στάδιο του διαγωνισμού (ο μειοδότης ανακηρύχθηκε στις 16/9) και έτσι είμαστε σε θέση να παραδώσουμε ένα ακόμα έργο στην περιφέρεια του νησιού μας.

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας

Ο Πρόεδρος
Νεκτάριος Λεούσης