Ανάσα για τους φοιτητές τα κληροδοτήματα του Δήμου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου της Αίγινας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστούν οι σκοποί των παρακάτω αναφερομένων Κληροδοτημάτων :

  • Κληροδότημα Βιργινίας Γκίκα.

Υποτροφίες απόρων και ορφανών καταγομένων από την Αίγινα, αριστούχων αποφοίτων Λυκείου που προορίζονται για σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο.

  • Κληροδότημα "Ράκειο" Σπύρου Αλυφαντή.

Οικονομική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα.

  • Κληροδότημα Ιουλίας Κάτσα.

Οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, ενός ή και περισσοτέρων άπορων κοριτσιών καταγομένων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα.

  • Κληροδότημα Π. και Α. Κάππου.

Οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, μιας ή και περισσοτέρων άπορων νεανίδων ηλικίας από 16 έως 35 ετών που κατάγονται από την Αίγινα και διαμένουν στην Αίγινα.

  • Κληροδότημα Ιωάννη Γκίκα.

Οικονομική ενίσχυση φοιτητών Πολυτεχνείου και Οικονομικού Πανεπιστημίου.

  • Κληροδότημα Λεονάρδου Λαδά.

Οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, μιας άπορης κόρης καταγόμενης από την Αίγινα.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου της Αίγινας κυρία Μαρία Πιτυροπούλου (τηλ. 22973 20013) από την Παρασκευή 4-1-2008 μέχρι και την Παρασκευή 18-1-2008.