Περίληψη διακήρυξης Β' επαναληπτικής δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος Αίγινας ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος ΡΑΚΕΙΟΥ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ)
Διακηρύττει ότι:
Στις 6 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Κυριακή και από ώρα 10:00 έως 12:00 εκτίθεται σε Β΄ επαναληπτική πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία με την σύμπραξη του κ. Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, του ακινήτου του Κληροδοτήματος (διαμέρισμα 2ου ορόφου, εμβαδού 84,50 τμ) που βρίσκεται στην οδό Π. Αιγινήτου 4, στην πόλη της Αίγινας. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο ακίνητο (Π. Αιγινήτου 4 στην πόλη της Αίγινας, 2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Β. Δ/τος από 30/11-4/12/1939. Ο ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του προαναφερομένου ακινήτου ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€ 495,00) μηνιαίως, μισθωμένο ως επαγγελματική στέγη. Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 1.485,00). Η εγγύηση θα κατατεθεί σε γραμμάτιο παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αίγινας (αρμόδια υπάλληλος κ. Πιτυροπούλου Μαρία – Τηλ.
22973 20013) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png