Ψήφιση προϋπολογισμού 2008.

Στις 14 Ιανουαρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του, που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού (περιοχή Μεριστού) θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι η Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2008.