Δραστηριότητες και πρόσφατες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας.

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας  σε τακτική και έκτακτες συνεδριάσεις της, που έγιναν στις 9 και 10 Μαρτίου, αποφάσισε:  

Α)  Να υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγήσεις για επαναπροσδιορισμό των τελών ύδρευσης και των τελών χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων. Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία.

Β) Να  εγκρίνει, ομόφωνα, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) έτους 2011 και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας.

Γ) Να εγκρίνει, ομόφωνα, κλείσιμο και εκκαθάριση των  τραπεζικών λογαριασμών, που τηρούσαν στην Εμπορική Τράπεζα (υποκατάστημα Αίγινας) τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, που  καταργήθηκαν και περιέρχονται στην αρμοδιότητα της ΚΕΔΑ.

Επίσης, κανείς ενδιαφερόμενος δεν προσήλθε στον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2011", ο οποίος και θα επαναληφθεί.

Ο πρόεδρος

Κουκούλης Νεκτάριος
Αντιδήμαρχος  Αίγινας