Επαναλειτουργεί το Αγροτικό Ιατρείο Αγίων.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου
Το Αγροτικό Ιατρείο των Αγίων το οποίο είχε παραμείνει κλειστό για ένα μεγάλο διάστημα επαναλειτουργεί άμεσα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής με πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Κέντρο Υγείας Αίγινας το οποίο θα το στελεχώσει με ιατρό .

Η ικανοποιητική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικών ενεργειών του Δήμου και της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος σε συνεργασία με την Διοίκηση του Κέντρου Υγείας Αίγινας η οποία είδε πολύ θετικά το αίτημα επαναλειτουργίας. Ήδη ανακοινώθηκαν οι δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας του Ιατρείου που είναι:
  • 15 Μαρτίου 2011 από ώρα 12.30
  • 22 Μαρτίου 2011 από ώρα 12.30
Το Κέντρο Υγείας Αίγινας θα ανακοινώσει σύντομα το μόνιμο πρόγραμμα λειτουργίας του Αγροτικού Ιατρείου Αγίων.