Πρόσκληση από το Δήμο Αίγινας στα 15/μελή μαθητικά συμβούλια.

Δήμος Αίγινας, Δελτίο Τύπου.
Για το Δήμο μας, η επένδυση στη γνώση και τη νέα γενιά, είναι η πρώτη και βασική προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας συνολικής τοπικής ανταγωνιστικότητας. Για το σχεδιασμό ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης  του Νησιού μας. Για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, όπου εκεί πλέον με την πάροδο του χρόνου  όλα κρίνονται.

Η γνώση και άρα η εκπαίδευση είναι εκ των πραγμάτων για μας το πεδίο των μεγάλων ευκαιριών.

Επιχειρούμε με τη δική σας υπεύθυνη συμμετοχή να περάσουμε σ’ ένα νέο Ιστορικό-Δημοτικό κύκλο και χρειαζόμαστε τις δικές σας απόψεις για το πού και πώς θα πορευτεί το νησί μας.

Στόχος μας, η δημιουργία ενός σφαιρικού και ολοκληρωμένου οράματος για το πού θέλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο μας.

Με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, σας καλούμε την Τετάρτη 23-3-2011  και ώρα  18:30  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (περιοχή Μεριστού), για μια εποικοδομητική-αναγκαία συνεργασία, που θα δημιουργήσει νέες σχέσεις επικοινωνίας μαζί σας.

Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ