Πρόγραμμα Θησέας - Δελτίο Τύπου.

Δήμος Αίγινας
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου 2007, αποφασίστηκε η τροποποίηση των κονδυλίων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και η διάθεση μέρους από αυτά σε παραγωγικές επενδύσεις και μελέτες. Στην απόφαση αυτή μας οδήγησε η συνετή πολιτική μας στάση και οι ευθύνες που αναλάβαμε προς τον λαό της Αίγινας. Πρέπει να τονισθεί ότι το κονδύλιο των €2.020.000, το οποίο τροποποιήσαμε, παρέμενε στάσιμο και ανεκμετάλλευτο για 3 χρόνια και κινδύνευε να χαθεί αν δεν θα είχε απορροφηθεί μέχρι το τέλος του 2009. Βρεθήκαμε στο πιεστικό δίλημμα ή να χρησιμοποιήσουμε αμέσως τα χρήματα αυτά, ή η Αίγινα να χάσει άλλη μια ευκαιρία πραγματοποίησης έργων λόγο κακών εκτιμήσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος του κονδυλίου δίδεται για έργα και μελέτες ύδρευσης που μάλιστα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού για τη σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ.

Η λύση του υποθαλάσσιου αγωγού είναι πρώτη προτεραιότητα. Ο Δήμος ποτέ στο παρελθόν δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ στο θέμα του προβλήματος ύδρευσης του νησιού. Η Δημοτική Αρχή έχει συγκροτημένη πολιτική και προωθεί την ολοκληρωμένη λύση του προβλήματος.

Η διαδικασία της σύνδεσης μέσω αγωγού με την ΕΥΔΑΠ είναι χρονοβόρα και απαιτεί συγκεκριμένους βηματισμούς, οι οποίοι γίνονται και μάλιστα με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς.

Ο πρώην Δήμαρχος μπορεί να είχε καλές προθέσεις, όμως διαχειρίστηκε το θέμα με αμφιλεγόμενο ποιοτικά και ως προς το αποτέλεσμα τρόπο, παραδίνοντας στους οικονομικούς μελετητές των ΣΔΙΤ λανθασμένα και ελλιπή στοιχεία. Αυτό οδήγησε αναγκαία τους μελετητές να συντάξουν από την αρχή τον φάκελο με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της οικονομικής μελέτης για το τελικό σχέδιο των ΣΔΙΤ. Το σχέδιο αυτό έχει τελικά υποβληθεί στο Δήμο και θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11.00.

Η Δημοτική αρχή ούτε στηρίζεται, ούτε στηρίζει άλλα συμφέροντα εκτός από τα συμφέροντα των δημοτών. Και το αποδεικνύει καθημερινά στην πράξη. Ισχυρισμοί που υποστηρίζουν το αντίθετο είναι συκοφαντικοί, ανεύθυνοι και απαράδεκτοι.

Αντίθετα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους λόγους που οι προηγούμενες διοικήσεις τις τελευταίες δεκαετίες άφησαν ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων με αποτέλεσμα τη μη επίλυση του προβλήματος του νερού.

Σημείωση: Τα Δελτία Τύπου από θεσμικούς φορείς, οργανισμούς, σωματεία κτλ δημοσιεύονται ακριβώς όπως μας αποστέλλονται.