Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού από το Δήμο Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. πρωτ. 3911/2011 ανακοίνωσή του [ΣΟΧ 1/2011],  ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών και για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • Τρεις -3- οδηγοί απορριμματοφόρων - φορτηγών.
  • Είκοσι -20- εργάτες καθαριότητας.
  • Ένας -1- καταμετρητής ενδείξεων υδρομέτρων.
  • Πέντε -5- εργάτες ύδρευσης.
  • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 29-4-2011 έως   και την 9-5-2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας (αρμόδια υπάλληλος κα Στάθη τηλ. 22973 20034).

Ο δήμαρχος,
Θεοδόσιος Σακκιώτης