Πρόκληση Δήμου Αίγινας στους φορείς για την κατάρτιση ενιαίου προγράμματος εκδηλώσεων.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ο Δήμος μας βρίσκεται στο τελικό στάδιο καταγραφής όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας προκειμένου να δημοσιευθεί και να εκτυπωθεί ενιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα δίνει την ευκαιρία σε όλους να έχουν μια άμεση και οργανωμένη εικόνα του συνόλου των εκδηλώσεων και δράσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όλους τους Συλλόγους , Φορείς , Οργανώσεις και ομάδες πολιτών που επιθυμούν να καταχωρίσουν την εκδήλωσή τους στο ενιαίο αυτό πρόγραμμα εκδηλώσεων να μας ενημερώσουν έως και την 31η Μαΐου 2011 .

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να ανταποκριθούμε σε άλλα αιτήματα για καταχώριση εκδηλώσεων στο ενιαίο πρόγραμμα.


Ο Αντιδήμαρχος

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Μέριμνας
Τζίτζης Φίλιππος