Προϋπόθεση φορολογικής ενημερότητας και η ενημερότητα χρεών προς τους Δήμους.

Δελτίο Τύπου
Πραγματικότητα αποτελεί πλέον η προϋπόθεση ενημερότητας οφειλών και προς τους Δήμους για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Συγκεκριμένα,  ο νόμος 3943/2011 με τίτλο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011), αναφέρει στο άρθρο 28 που έχει θέμα την συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τα εξής:

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 1882/1992 (ΦΕΚ 43 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: "Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ. Γ. Π. Σ.) τις οφειλές προς αυτούς, που συνεπάγονται τη μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται, ο υπεύθυνος για τη διαβίβαση των στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία, ο χρόνος και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου."

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση έχει μεγάλη σημασία και για το Δήμο της Αίγινας, με δεδομένο το μεγάλο ύψος των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς αυτόν από πολλές κατηγορίες εσόδων. Υποχρέωση και πρόθεσή μας είναι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την έκδοση των απαραίτητων υπουργικών εγκυκλίων, να εφαρμόσουμε τη διάταξη αυτή και να προχωρήσουμε στην κοινοποίηση στοιχείων οφειλετών προς την Γ. Γ. Π. Σ.. διεκδικώντας την είσπραξη των οφειλών. Καλούμε, για το λόγο αυτό τους οφειλέτες χρηματικών ποσών προς το Δήμο, να προσέλθουν, το συντομότερο δυνατό, στις οικονομικές υπηρεσίες για εξόφληση των χρεών τους ή για την πραγματοποίηση του προβλεπόμενου διακανονισμού.

Νεκτάριος Κουκούλης, αντιδήμαρχος.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png