Παράταση απογραφής πληθυσμού.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Μετά από αίτημα του Δήμου προς τον γενικό επόπτη της απογραφής πληθυσμού, που εγκρίθηκε από την ΕΣΥΕ, όσοι κάτοικοι της Αίγινας δεν έχουν για κάποιους λόγους απογραφεί ακόμα, μπορούν να απογράφονται ως και την Παρασκευή 27/5/2011. Κλιμάκιο απογραφέων θα βρίσκεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Αίγινας ΚΕΠ, (Πλατεία Εθνεγερσίας δίπλα στο Ταχυδρομείο) κατά τις εξής ώρες: Τετάρτη και Παρασκευή, 10.00 – 20.00 και Πέμπτη, 10.00 – 14.00.

Τηλέφωνα πληροφοριών: 22970 26223 και 2297320026.

Ο Αντιδήμαρχος – Κουκούλης Νεκτάριος