Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας για τις αποψιλώσεις ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Παρακαλούμε όσους δημότες διαθέτουν οικόπεδα με ξερά χόρτα ή τυχόν εύφλεκτα υλικά τα οποία βρίσκονται κοντά σε κατοικίες, να προβούν στον καθαρισμό τους ενόψει καλοκαιριού για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς.

Η μη συμμόρφωση υπόκειται σε ποινική δίωξη αυτεπάγγελτα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 4/ 1987 Πυροσβεστική Διάταξη (άρθρο 1) και άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα.