Χρήση νέων τεχνολογιών, ψυχαγωγία και ενημέρωση.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πειραιά διοργανώνει στον Δήμο Αίγινας για τον μήνα Μάρτιο το Πρόγραμμα ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου (internet) ως πηγή ενημέρωσης και ψυγαγωγίας. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 25 ώρες και θα το παρακολουθήσουν 20 άτομα.Αιτήσεις και πληροφορίες στον Δήμο Αίγινας.

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: κ. Γρυπαίου Ξανθή τηλ. 2297320026. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.