Κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) "ΔΗΜΗΤΡΑ" (Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Συγγρού) σε συνεργασία με την υπηρεσία Διεύθυνσης Γεωργίας Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης Νομαρχίας Πειραιά υλοποιεί στο Δήμο Αίγινας και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κυψέλης, βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αυτοαπασχολούμενων στον Πρωτογενή Τομέα, Διάρκειας10 ημερών ή 60 ωρών, με θέμα "Φυτική Παραγωγή – Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων" με ημερομηνία έναρξης στις 25 – 2- 2008 και λήξης στις 7-3-2008. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται τις απογευματινές ώρες.

Οι ώρες συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης εντάσσεται στο μέτρο 4.2 του επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση" του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται σε [ποσοστό 75% της δημόσιας δαπάνης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ.