Δήμος Αίγινας. Πρόταση συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ο Δήμος της Αίγινας με σεβασμό στο περιβάλλον και εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, οργανώνει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με φορείς και πολίτες του Νησιού μας, για την παρουσίαση πρότασης συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων. Το σύστημα αυτό, αφού αξιολογηθεί και κριθεί κατ’ αρχήν αναγκαία η εφαρμογή του, θα τεθεί υπό κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας έχει η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών αφού είναι τελικά θέμα οικολογικής συνείδησης και ενεργοποίησης όλων μας. Η ενημερωτική συνάντηση θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 στις 11:00 πμ, στο Κινηματοθέατρο ΤΙΤΙΝΑ.


Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ