Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού από το Δήμο Αίγινας.

Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. πρωτ. 9322/2011 ανακοίνωσή του [ΣΟΧ 2/2011], ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας, ως κάτωθι:

Δύο -2- οδηγών απορριμματοφόρων, χρονικής διάρκειας 8 μηνών και

Ενός -1- οδηγού απορριμματοφόρων, χρονικής διάρκεια 7 μηνών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από την 1-8-2011 έως και την 10-8-2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας [αρμόδια υπάλληλος κα Στάθη τηλ. 22973 20034.

Ο Δήμαρχος,
Θεοδόσιος Σακκιώτης