Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση για τις ακτές κολύμβησης της Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.

Σας γνωρίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τη δειγματοληψία που πραγματοποίησαν Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις 13-7-11 τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών παραμέτρων βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Τα δείγματα θαλασσινού νερού ελήφθησαν από τις εξής ακτές:
 • Άγιος Βασίλειος (Σκάλα Καραπάνου)
 • Άγιος Βασίλειος (έναντι εκκλησίας)
 • Αύρα (έναντι ξενοδοχείου)
 • Αύρα (έναντι Μουσείου)
 • Κολώνα (έναντι ξενοδοχείου Δανάη)
 • Κολώνα (έναντι ξενοδοχείου Ναυσικά)
 • Παναγίτσα (έναντι εκκλησίας)
 • Παναγίτσα (έναντι Σταδίου)
 • Σουβάλα (έναντι Λουτρών)
 • Σουβάλα (αριστερά Λιμένος)
 • Αγία Μαρίνα (έναντι ξενοδοχείου Όασις)
 • Αγία Μαρίνα(έναντι ξενοδοχείου Αργώ)
 • Αγία Μαρίνα (πλησίον εκκλησίας)
 • Πέρδικα
Κατόπιν αυτού, ενημερώνουμε τους πολίτες μας ότι μπορούν να κολυμπούν
σε όποια ακτή κολύμβησης επιθυμούν.