Ομάδα εργασίας για την υποστήριξη του τομέα Υγείας του Δήμου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας, Ανακοίνωση.
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί "Αρμοδιοτήτων του Δημάρχου". 2.-Την ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη του τομέα Υγείας του Δήμου μας. Αποφασίζουμε: Συνιστούμε Ομάδα Εργασίας, για την υποστήριξη του τομέα Υγείας του Δήμου μας, ως κατωτέρω:

1. Αξιώτου Φανή – Ιατρός
2. Αυγερινός Αντώνιος – Ιατρός
3. Αμάφης Αναστάσιος – Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
4. Γιαννούλη Παναγιώτα – Ιατρός
5. Ευδαίμων Άγγελος – Ιατρός
6. Καλαμάκης Βασίλειος – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος
7. Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος – Ιατρός
8. Μπακόμητρος Χρήστος – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης
9. Πολυδώρου Αντώνιος – Ιατρός
10. Πρωτονοταρίου Σοφία – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας
11. Τζίτζη Παναγιώτα – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού
12. Τόλης Γεώργιος – Ιατρός
13. Χροναίος Ζήσης – Εκπαιδευτικός

Συντονιστής ορίζεται ο κ. Χροναίος Ζήσης.

Ο Δήμαρχος,
Σάκης Σακκιώτης